Metode oblikovanja za vse, namenjeno ustvarjanju starejšim odraslim prijaznega bivalnega okolja

Projekt DESIRE bo strokovnjakom s področja gradbeništva in notranje opreme zagotovil orodja in veščine za uporabo metod univerzalnega oblikovanja (Design4ALL - D4All) z namenom snovanja in oblikovanja starejšim odraslim prijaznega bivalnega okolja, ki spodbuja zdravje, udobje in avtonomijo posameznika.

O projektu

V Evropi beležimo porast staranja prebivalstva. Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da sta fizično in socialno okolje ključni determinanti ohranjanja zdravja, neodvisnosti in samostojnosti starejših odraslih. Bivalno okolje, ki upošteva potrebe in omejitve starejših odraslih, omogoča in spodbuja zdravo ter aktivno staranje. Kljub temu večina stanovanjskih objektov v Evropski uniji ne upošteva potreb in specifik starejših odraslih. V tem oziru se odpira odlična priložnosti za gradbeno, pohištveno in oblikovalno industrijo. Z namenom zagotavljanja starejšim odraslim prijaznih bivalnih okolij, je treba vzpostaviti inovativna in učinkovita usposabljanja, ki bodo povezala in nadgradila sodelovanje med strokami ter promovirala nove smernice za oblikovanje bivalnih okolij, skladne s potrebami starejših odraslih.

Univerzalno oblikovanje (D4All) vključuje principe, ki zagotavljajo dostopnost, samostojnost, dobro počutje ter telesno in duševno zdravje starejših odraslih, vključujoč analizo potreb končnih uporabnikov, ki predvideva neposredno vključevanje končnih uporabnikov v proces oblikovanja (Human-Centered-Design). Poleg tega bo projekt DESIRE temeljil na restorativnem in ergonomskem oblikovanju bivalnega okolja z namenom prepoznavanja odnosov med ljudmi in bivalnim okoljem. To bo omogočilo tako starejšim odraslim kot prihajajočim generacijam enake možnosti za kakovostno staranje v starostnikom prijaznem bivalnem okolju.

Cilji

Namen projekta DESIRE je strokovnjakom s področja gradbeništva in notranje opreme zagotoviti orodja in veščine za uporabo metod univerzalnega oblikovanja (Design4ALL) z namenom snovanja in oblikovanja starejšim odraslim prijaznega bivalnega okolja, ki spodbuja zdravje, udobje in avtonomijo posameznika.


  • Opredeliti konceptualni načrt izobraževanja projekta DESIRE in poiskati neskladja v usposabljanju o univerzalnem oblikovanju na ravni poklicnega izobraževanja in usposabljanja na trgu dela.

  • Razvoj inovativnega usposabljanja na temo univerzalnega načrtovanja s poudarkom na čustvenih, miselnih in socialnih potrebah starejših odraslih ter ustvarjanje novih priložnosti v sektorju bivalnih prostorov.

  • Ozaveščanje strokovnjakov in družbe o pomembnosti aktivnega in zdravega staranja ter o vlogi univerzalnega oblikovanja bivalnega okolja (D4All), prilagojena starejšim odraslim.

  • Spodbujanje interakcije ter izmenjave znanja o procesu oblikovanja in gradnje med znanostjo, družbenimi vedami in oblikovanjem za razvoj inovativnih izdelkov in storitev.

Novice


Partnerji

Ta pobuda združuje multidisciplinarno skupino strokovnjakov vključujoč arhitekte, etnologe in socialne antropologe ter strokovnjake s področja izobraževanja, staranja in človekovega duševnega zdravja v grajenem okolju iz Slovaške, Španije, Portugalske in Slovenije.

Kontakt

Bi radi izvedeli več o našem projektu? Imate vprašanja, komentarje ali predloge na našo temo? Veselimo se vaših povratnih informacij!.

DESIRE – DESIgn for all methods to cREate age-friendly housing, številka projekta 2020-1-SK01-KA202-078245, je evropski projekt, financiran s strani programa Erasmus +, ki traja od decembra 2020 do novembra 2022. Spletno mesto DESIRE odraža izključno stališča avtorjev in Evropska komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih spletno mesto vsebuje.